je_suis_la_vie: (I want you!)
[personal profile] je_suis_la_vie
Запорожские "ветераны"
Да простят меня запорожцы, но их город - это какой-то аналог российской Твери, воспетой Ансамблем Христа Спасителя. Впору сколачивать какую-нибудь запорожскую группу и сочинять дико трешевые песни про Сталина, православный фонд Русь и Федора Конюхова, благо недостатка в материале для будущего творчества не будет.

Читаю запорожские новости и даже зависть меня разбирает. В Донецке и десятой части тех событий не происходит. В Запорожье же страсти кипят нешуточные. [.......]


Я ніколи не втомлююся розповідати про мого діда Василя. Він завжди соромився одягати навіть колодки. "Усє хто ваєвал, сгнілі давно, а хто у ніх за спинами хавался носят єхніє нагароди" повторював всякий раз польско-білорусько-українським суржиком...
Ніколи не дивився фільми про війну. Ніколи не читав книги про війну. Якщо вже я його доймав розказати як там було, розкаже якусь "хохму" як підкладали пусті бляшанки на залізниці і зривали рух поїздів. А через деякий час замість пустої бляшанки - з толом...
На таких "хохмах" такі оповіді і закінчувалися...

UPD: Ще згадалося...
В армії, коли наш лейтенантик кидав нас у півметровий підмосковний сніг та казав повзти півкілометра до узлісся на краю "Поля чудес", а над головами замість куль літали чоботи сержантів - без жартів при чому літали - він стояв над нами і єхидним тоном: "Ну шо скажете "дякую" вашому дідові, коли повернетесь?"
А я там в тому клятому снігу просто ридав, бо мені вже нікому було прийти й сказати це довбане "ДЯКУЮ"...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios