je_suis_la_vie: (псиносрач)
je_suis_la_vie ([personal profile] je_suis_la_vie) wrote2017-01-15 06:56 pm

Компи.

Наобридло заклеювати відеокамеру на панельці ноутбука. Кожне лізе з питаннями та кпинами.
Відкрутив сьогодні передню панель екрану, доліз туди пінцетиком та вийняв роз'ємчик з чотирма дротинками.
Все - офіційно камери у мене хардварно не існує. Можу казати, шо ядро операційної системи не розпізнає. :)
vladmradio: (Default)

[personal profile] vladmradio 2017-01-15 05:44 pm (UTC)(link)
а як треба буде скайп-зв'язок - лише зі звуком працюватиме?
vladmradio: (Default)

[personal profile] vladmradio 2017-01-15 06:39 pm (UTC)(link)
я теж вмикаю аудіо, бо комп підгальмовуватиме, але без вмикання камери в юесбі скайп не працює