je_suis_la_vie: (C'est La Vie)
je_suis_la_vie ([personal profile] je_suis_la_vie) wrote2017-02-07 11:31 pm

Фільм "Прибуття"

"Людська мова - це фундамент цивілізації. На ній тримаються цілі народи. Це перша зброя за яку беруться у конфлікті."©
За цю ж саму зброю першим ділом взявся і Яхве у Вавилоні. Так шо квот не буде - буде 100% українського контенту. Ще за мого життя. Кого не влаштовує - за Урал.
https://toloka.to/t79558

P.S. Гептаподською мовою говорять майстри розпису з Петриківки. Поза часом.

[personal profile] 0rest 2017-02-07 10:50 pm (UTC)(link)
Так, 100%. У публічному просторі. А дома хай хоч гавкають.

[personal profile] 0rest 2017-02-07 10:54 pm (UTC)(link)
І, думаю, з часом ми навчимося і Петриківку читати і Писанівку, і решту різних орнаментів. Словами.
І писати ними будемо, і в школах це письмо вивчатимуть. А не лише символіку, як сьогодні.