je_suis_la_vie: (Everything a lie.)
[personal profile] je_suis_la_vie
Спостерігаю за реакцією ЖуЖу, і бачу, що на відміну від тієї єдності проти вторгнення Штатів до Іраку вже вісім років тому, сьогодні народ розділився на два табори: Каддафі - гут! Європа - мудаки! Каддафі - мудак, Європа - гут! :)

Пам'ятаєте віршик?

У Багдаді, славнім місті,
Літ тому не сто, не двісті,
А в теперішні часи
Жив собі один правитель-
охуєнний, не гнобитель
на ім'я Саддам Хусейн.
Був він хлопець гоноровий,
І вусатий, і здоровий,
Мав бабла- що ой-ой-ой!
То ж не дивно- у тім краї
Нафти море- хто не знає
По - агліцьки зветься- oil.
Задля власної безпеки
Мав Саддам собі ракети.
(Аль- Самуди звали їх).
Пару було хімзаводів,
Трохи ядерних відходів
І "Кольчужкой" володів.
На тім боці окіяну
(курва мать його засрана)
Проживав, бля, Жорик Буш.
Їбанутий - не дай боже!
На придурка сильно схожий,
Та хотів зірвати куш.
Нафти дуже закортіло,
І рішив запхати рило
В регіон, де є Хусейн.
Хуй забивши на спільноту-
Частку йобаного флоту
Відрядив у той "басейн".
Помага йому ще Блеер-
Як козел він збоку блеяв:
"Жорж, давай, дамо пизди!
Нафти теж я дуже хочу,
Ну поділимось, чого ти,
Як Саддама приберем."
Правда є стара Европа
Не схвалила ідіотів,
Заявила- "Хуй війні!
Ви вже в корінь заїбали-
Політичні неформали,
Бля- розйобуйтесь самі!"
А Хусейн їм так сказав:
"Я вас, хлопці, в рот їбав.
Як почнете воювати-
Буду я вас всіх їбати,
Бля, як Сидора козу.
Нафти сильно захотіли?
Хуй смоктати, некрофіли!
Цей раз я вам покажу!"
От така хуйня, малята-
Одні пруться воювати,
Іншим- боронить свій край.
Може- треба спам'ятатись
І за розум разом взятись.
Пахне пеклом, де ж той рай...


Написав його невідомий автор, приурочивши до початку другої Іракської кампанії 2003-го, заодно і пригадаєте чим воно все закінчилося та проведете паралелі з реакцією світу на військову операцію у Лівії зараз...

А у мене ж... - у мене є свої думки з приводу ланцюгової реакції переворотів на Близькому Сході, і поки що я їх не описуватиму тут. Щоб не сполохати наше українське щастя... ;)

P.S. Чудно читати всяких підарасів, що вже намалювали свої ЗМІ-їнні писки і несуть дурню, що Каддафі фінансував Помаранчеву Революцію. :D Досить ржачно, беручи до уваги, що ось буквально років 2-3 тому ходили статейки, що то - Бєрєзовський давав гроші на Помаранчеву Революцію. :))) Чи можна вірити Арфушу - це питання риторичне, як і тим, хто писав про гроші БАБ-и... :)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 05:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios