je_suis_la_vie: (C'est La Vie)
Бaraтo cьoroднi npocять npoщeння oднe в oднoro. Я вiд цьoro дaʌeκий: нe xpиcтиянин, a xpиcтиян xaй Бor npoщaє, a ми, ʌюди, мoжeмo ʌишe "бaчити мимo npoвини", тoбтo "npo бaчaти". Xoчa npoвинa вce oднo зaʌишaєтьcя, aʌe тo вжe фiʌoʌoriчнi тoнκoщi cвiтorʌядy yκpaïнцiв тa ocoбиcтиx cтocyнκiв Бor & Λюдинa...

Hy тo тaκe - ʌipиκa...

Πepeчитaв дonиc npo тaтapбyнapcьκиx бpaκoньєpiв, шo npиïxaʌи nocтpiʌяти κaзapoκ, noтiм щe paз зraдaв npo винищeння зyбpiв нa Biнничинi...

Ocь дe npoбʌeмa. З мoïx ocoбиcтиx cnocтepeжeнь. Πoʌювaння, κoʌи в тeбe є rpoшi, бaзap, cynepмapκeт, ropoд, ʌьox (noтpiбнe niдκpecʌити, a aбo κoмбiнyвaти) - є вeʌиκим rpixoм, зa κoтpий oбoв’язκoвo йдe κpoвнa poзnʌaтa. Ti миcʌивцi, зa κoтpими я cnocтepiraв вoни дyжe жopcтoκo poзnʌaчyвaʌиcя. Ocoбʌивo ynopoтoro миcʌивця з мoro ceʌa взaraʌi npoнecʌo тaκ, шo aж мeнi мoтopoшнo зraдyвaти. Зaκoxaний дypниκ nopyбaв coκиpoю йoro дoньκy, caмoro ж йoro poзчaвиʌo зeмcнapядoм...

Πoʌювaння npийнятнe ʌишe тoдi, κoʌи ви мaєтe noтpeбy в xapчi, a iншoro cnocoбy нeмaє. Λишe нe тpeбa нecти npo бiднicть, i шo ʌюдям нiчoro ïcти. Цe тe caмe, яκ κoʌиcь oднi знaйoмi Cвiдєтʌi Єroви в 2000 poцi мeнi нecʌи, яκ "зa ocтaннi rpoшi" κynиʌи тeʌeфoни i κopиcтyвaʌиcя бeзonʌaтними CMCκaми. 2000 piκ, Kapʌe! Зa ocтaннi rpoшi тeʌeфoн, Kapʌe!! Цe cюp, Kapʌe!!!

Чyвaκy з pyжжoм, κoтpий знaйшoв rpoшi нa дoзвoʌи, nepeвipκи (мoжʌивo xaбapi зa npиcκopeнy видaчy дoзвoʌy), зpeштoю нa caмe pyжжo й нaбoï, - нiчoro ïcти, чи нeмaє rpoшeй нa cynepмapκeт; κoтpий нa мaшинi ïздить nocтpiʌяти - вiн бiдний i йoмy нiчoro ïcти, Kapʌe!!! (pyκa-ʌицe)

Чи нopмaʌьнo зaвaʌити iншoro чyвaκa нa вiйнi, чyю зanитaння no тoй бiκ κʌaвiaтypи. Biдnoвiдaю. Hopмaʌьнo. Цe тeж noʌювaння. Aʌe мeтa цьoro noʌювaння, виcʌoвʌюючиcь нayκoвoю тepмiнoʌoriєю, - Lebensraum - життєвий npocтip. Hy й тaκoж ynopoтicть oκynaнтa, κoтpий дyмaє, шo вiн κpyтий цивiʌiзaтop. Hacnpaвдi фapцoвщиκ, cифiʌiзaтop, κoнтpмiдac: дo чoro нe дoтopκнeтьcя - вce nepeтвopюєтьcя нa ʌaйнo.

Oтжe, noʌювaння зaдʌя poзвarи - cмepтний rpix. Biн нe npoбaчaєтьcя ("нe бaчитьcя мимo"). A npoщeння, яκ я вжe cκaзaв вищe, - дiʌo Бora.

Слово

Oct. 28th, 2015 08:14 pm
je_suis_la_vie: (Іду на ви!)
Читаючи спогади Едварда Денієла Кларка про його подорож до московії, видані 1810 році, хочу в контексті його згадки про свого сучасника Мусіна-Пашкіна (як бачимо не ПУшкіна, а Пашкіна, з наголосом на "і" ;) ) запропонувати вам невеличкий іспит: погратися в цього "науковця", котрий буцім-то знайшов оригінал "Слова про полк Ігорів" і переклав його. А оригінал згорів у пожежі. Дуже зручно, до речі, "згорів". Я б сказав його "згоріли".

Оцей іспит найцікавіше провадити на ТихХтоЗвеНасБратьямі. Треба прочитати текст, розбити на слова, розіставити пунктуацію. Так писали до того, як знання почали передавати заочно. До того знання передавали через книгу, але з наставником поряд з учеником, котрий спершу читав сам текст (записаний ось так, як вказано нижче), а потім навчав ученика його читати з правильними інтонаціями, зупинками і наголосами. Так передавалися знання. Після чого ученик довічно переписував усі, таким чином, завчені тексти. Помилки бути не могло, бо він знав тексти як ви свої паролі до ФБ.

А потім певний тип Мусін-Пашкін, знаходить той текст і "пєрєводіт" (а про їхні "пєрєводи" я втомився нагадувати як і про своє ставлення до них і, власне, до "пєрєвочєгоф"). Кларк згадує про Мусіна-Пашкіна як про наукового шахрая.

Ану ж, пані та панове, зіграйте в Мусіна-Пашкіна :) І ви, знаючи, як вони завжди ставилися до української мови, культури, історії, зрозумієте, шо його "пєрєвот" - просто набір слів.

"ілісиіселаілюдищодавнолісигустінепрохіднізакривалимайжевесьїїпростірокрімвисокихполонинсходиливдолинуажнадсамірікитепервонимовснігнасонцістопилисязрідлизмалілидекудипощезалилишаючипособілисіоблазиіндезновізнихостоялисялишепообсмалюваніпенькиазміжнихдеденесміловиростаєнужденнасмеречинаабощенужденнішийяловецьщодавнотихотутбулонечутиніякогоголосукрімвівчарськоїтрембітидесьнадалекійполониніаборикудикоготурачиоленявгущавинахтепернаполонинігейкаютьволаріавярахідебряхгалюкаютьрубачітрачійґонтаріненастанномовневмирущийчервпідгризаючитапідтинаючикрасутухольськихгірстолітніялицітасмерекиіабоспускаючи"

Ну й щоб ви уже вповні відчули себе повноправним дослідником середньовічних текстів додам ще мовою "братнього народу":

"awtemprzezdrzwiwe­szłaksięż­napaniśred­nichlatześmie­ją­cąsiętwa­rząprzybranawczer­wo­nypłaszczisza­tęzie­lo­nąobcisłązpozłoconympasemnabiodrachidącymwzdłużpachwiniza­pię­tymni­skowiel­kąklam­rązapa­niąszłypan­nydwor­skienie­któ­restarszeniektórejesz­czenie­do­ro­słewró­żo­wychili­lio­wychwia­nusz­kachnagłowachpowiększejczęścizlutniamiwrę­kuby­łyita­kiektó­renio­słycałepękikwiatówświeżychwidocznieuzbieranychpodrodzeza­ro­iłasięizbabozapan­na­miuka­za­łosiękil­kudwo­rzanima­łychpa­cho­li­ków"

Хай щастить! (сатанинський регіт за лаштунками)
je_suis_la_vie: (La Vie)
Учора в аптеці купляв підгузники, заходить літня жінка - "С вадакрєстам вас!".
Гмикнув, не втримався, запитав чи знає вона звідки це пішло (можна було не питати звідки їм таке знати в іссссконнні русссскам Шаруканє).
Коротко переповів, підготував наступну відповідь (ой, я такий розумний став: вже знаю наперед усі їхні відповіді, а на їхні відповіді вже знаю подальші мої відповіді, і знаю їхні ще подальшіші відповіді... +оо).
- Ну нє, всьо лі равно, ва чіто люді вєрят, главноє ім харашо.
- Свідєтєлі Єгови тоже вєрят, і ім харашо, і турістам в Умані тоже харашо - ані так вєрят!..
- .... (сопіння і скрип думок від когнітивного дисонансу)
Приготувався вислухати лекцію про "омериганську сєкту свідєтєлєй", не дочекався (мабуть тому що такий умний і так маніпулятивно-технічно підставив нахманівців - от я каварний жидо-біндьоравєтс...:)

У цьому світлі Свідки Єгови і є - єдиними християнами, які сповідують оте саме чисте первинне християнство як і було заповідано.

Якщо є щось заперечити до попереднього речення, робіть це аргументовно. Так, так - захищайте свою віру! а не так як "ой ти таке при моїй Лєночці не кажи, бо вона дуже віруюча людина". Гріш ціна тій вірі, якщо ви не захищає її - чітко, аргументовно, грунтовно. Бо з таким підходом як у мого товариша дитинства: "Зацікавився релігією, до церкви почав ходити." "Не ходи туди, Бога там нема і не шукай, я щобільше читаю Біблію, то більше в цьому переконуюся." "Ну я Біблію ще не читав, треба купити,.. - просто хожу до церкви".

Спільне дня Руської землі і Риму походження мають назви окремих наших рік, міст і сіл: Дніпро, Десна, Ромен, Удай, а відповідно – Danapris, Descensio, Romanus, Unda. Назва Дніпро походить від назви богині полян і сіверян Дани – Девонії (Діви), що у римлян звалася Діаною. Стародавні боги Русі – Лада, Полель, Дана (Леля) – були також богами римлян (Латона, Аполлон, Діана). Обряд Купали на честь одруження бога світла Полеля (Аполлона) і богині води Дани (Діани) був і римським ритуалом. Цей обряд описав відомий римський поет Овідій (І ст. до н.е.).


Культ Дани був поширений з пізнього палеоліту аж до XX ст. н.е. Від імені Дана походять назви річок Дніпро, Дністер, Дон, Дунай, Двіна, Донець. Слово Дана – складне: да («вода») плюс на («неня») означає «Вода-Мати». Численні міфи про близнят богині Лади Дану (Лелю) і Полеля описано вітчизняними етнографами. Цих поганських богів елліни колись запозичили зі Скіфії.

Про батьківщину згаданих богів, про те, як вони потрапили на острів Делос, докладно розповідає Геродот. Богиня Дана – незрівнянна красуня, непорочна Діва, що дарує життя, мати всього живого і водночас суворий, але й справедливий суддя. Дана судила прилюдно і жорстоко при великому зібранні народу на базарах у свій день тижня – п'ятницю. Римський історик Лукан так характеризує її: «Вівтар скіфської Діани не милостивіший за вівтар Тараніса» (кельтська назва Перуна).

Виникнення культу Дани датується доіндоєвропейською добою. Про Дану збереглися доісторичні пісні. Відомий етнограф і фольклорист Д. Лепкий вважав, що «Діва народних міфів (господиня русалок) є водною богинею Даною». [65]

На території України зберігся фольклор, що передає доісторичні міфи про войовничу вершницю Дану – Дн­пру – Дойну:

Ходить Дойна понад воду,
Питається Дойна броду.
Не трапила Дойна на брід,
А трапила Дойна на слід,
Дев'ять коней потопила,
На десятім сама сплила.
Заплакала Буковина,
Що ся Дойна сама сплила.

Розглядаючи варіанти наведеної пісні, С. Семчинський1 вважає молдавське і румунське ім'я Дойна запозиченням українського Дана, Він пише, що в українському Дана зберігається праіндоєвропейське Дана і що це ім'я «продовжує мовну традицію, що сягає доісторичних часів». Семчинський надає імені Дана значення «пісня», не враховуючи, що в доісторичні часи поняття «вода», «небо», «сонце», «жінка», «пісня» позначались словом одного кореня або одним і тим же словом.

Первісно Леля (Дана), богиня багатьох народів, була жіночим началом Всесвіту. У слов'ян вона звалася також Дівою.

Вода, начало речей, вічно прекрасна, вічно свіжа, вона була дівою і одночасно жінкою – дружиною Сонця. У Дівограді (пізніше – Магдебург) стояв її храм. Про богиню, тотожну Дані, Я. Головацький писав: «Первісно Ефеська Діана, або Артеміда, являла собою воду як діюче начало творення і шанувалася як Діва і одночасно як Мати всього»2.

Богиня Дана ототожнювалася також з Танаїс – на Дону і в Анатолії3, і Афіною (Аthеnа) –у греків. Це й войовнича Діва – Дін­пра (Анастасія) – вершниця з луком і стрілами, відома по двобою з Дунаєм4. Постать самого Дунаю О. Потебня тлумачив як Індру (санскр.), тобто Перуна Русі5.

____________

1 Семчинский С. Про походження українського Дана, молдовського та румунського Дойна // Мовознавство. – 1969. – № 5.– С. 63-67.
2 Головацкий Я.Ф. Очерк старославянского баснословия и мифологии. – С. 30.
3 Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия. – Л., 1971. – С. 171. Також: Слово о полку Ігоревім. – М., 1955.
4 Афанасьев А.Н. – Поэтические воззрения славян. – Т. І. – С. 223–224.
5 Потебня О. Объяснения малороссийских и сродных народных песен. – Варшава, 1883. – Т. 2. – С. 773–774. [66]
6 Знойко О.П. "Міфи Київської землі та події стародавні."
Наук.-попул. ст., розвідки: Для ст. шк. в. / Передм. В.Р. Коломійця. – К.: Молодь, 1989. – 304 с: іл.
je_suis_la_vie: (La Vie)
Трохи спільних цікавих дослідів з Ятсвішем. :)

"Да и вообще такого касударства нє сущіствовала..."

Пояснюю на прикладі UNIX-ових команд, для тих "кто фтанкє".

Команда "touch file_name" створить пустий файл з іменем "file_name"
Команда виклику редактора з іменем файла в аргументі "vi file_name" відкриє той файл на редагування. Можна просто відкрити редактор з іменем, тоді він файл з тим іменем створить, коли ви зберігатимете файл.
Команда "cat file_name" прогорне зміст файлу "file_name" через екран (UNIX почерпнув трохи назв і з Латини ;), тож "cat" значить не кіт, а catena - ланцюжок. Можна сказати
"cat file_name file_name2 file_name3"
і cat прогорне усі файли "ланцюжком", а скажете
"cat file_name file_name2 file_name3 > file_name123"
то весь ланцюжок опиниться в файлі "file_name123" - ну досить для лікнепу... :))
Команда mv (від слова move) переміщає файли, або перейменовує їх.

До справи:

# touch no_name_country
# vi no_name_country
"Ми є народ, якого правди сила"(с)
esc :wq! (зберегти й вийти)
# cat no_name_country
"Ми є народ, якого правди сила"(с)
# mv no_name_country Ruce
# cat Ruce
"Ми є народ, якого правди сила"(с)
# mv Ruce Ukraine
# cat Ukraine
"Ми є народ, якого правди сила"(с)
# mv Ukraine no_name_people
# cat no_name_people
"Ми є народ, якого правди сила"(с)
#

Для желающіх вилєсть с танга пака ні позна." ;)

P.S. Далі буде...

P.P.S. Вчора, нарешті, зрозумів, що означає вираз "для тєх кто фтанкє" (секунд за 10 до кінця :))
je_suis_la_vie: (La Vie)
Міфи Московії. Про слов'янське походження московської мови та її домінуюче становище серед слов'янських мов.

Протягом сотень років Москва, знищуючи інші мови, створила міф про свою власну московську мову, присвоївши їй назву "російська" та доказуючи, що вона є істинно слов'янська та першородна, а всі інші (особливо українська та білоруська) є лише діалекти московської мови або діалекти, спотворені польською мовою. Для цього були створені, а інколи просто замовлені десятки різних "теорій", "наукових праць", "досліджень". Чи дійсно це так?
У 1957 році, у п'ятому номері журналу "Вопросы языкознания" на ст. 67, були опубліковані дослідження московської мови, зроблені професором М.Фаснером. З 4-томного етимологічного словника О.Н.Трубачова він вибрав та проаналізував походження 10779 російських слів і дійшов висновку, що:
6304 слів, або 58,3%, є запозиченими з інших європейських мов;
1119 слів, або 10,3%, є невідомого походження;
3191 слово, або 29,5%, українського походження;
72 слова, або 0,8%, загальносхіднослов'янського походження;
93 слова, або 0,9%, російського, тобто московського, походження.

(Далі...)

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 08:37 am
Powered by Dreamwidth Studios