сумно...

Date: 2010-01-29 11:44 am (UTC)
From: [identity profile] stanislavua.livejournal.com
цікава була людина... я ось це лишень тижня зо дав тому його твори почав перекладати.. як відчував...

Re: сумно...

Date: 2010-01-29 12:38 pm (UTC)
From: [identity profile] je-suis-la-vie.livejournal.com
Так. Переклади твої мені дуже сподобалися.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 12:50 am
Powered by Dreamwidth Studios