je_suis_la_vie: (La Vie)
[personal profile] je_suis_la_vie
Засидівся я вчора допізна. Чи то дорання. Коротше, ліг вже за третю ранку.
Мої любі французи по самі вуха закохані в Centreon, ну то я їм сотворяю вже еННий плагін до тієї свистоперділки... :)))

А вранішній сон особливо солодкий.
Відчуваю, що телефон деренчить рінгтоном незнайомців і не можу ніяк прокинутися.
Нарешті прокинувся. Восьма ранку. Дурнувато дивлюся в екран. Приймаю дзвінок.
- Доброго ранку, вибачте, дуже вас благаю, я поповнювала рахунок на терміналі і переплутала одну цифру.
Чую у трубі жіночий молодий та дзвінкий голос. Автоматично визначаю приблизне місце народження жінки - десь у трикутнинку поміж Ужгородом, Львовом та Івано Франківськом.
- Ееее... Тобто як це, ще не зовсім прокинувшись...
- Я поповнила свій рахунок на 42 гривні, стою жду, жду, а грошей все нема й нема. Потом бачу, шо помилилася на одну цифру, у мене там двійка, а у вас дев'ятка. Поверніть мені хоча б 40 гривнів.
- Зачекайте пару хвилин, мені ще прокинутися треба... Добре?
- Добре. Як отримаю, я вам передзвоню.
Чи не нова методика розводу? - думаю. Тицяю на кнопочку 7, де моя гарячка кнопка на "Стан Рахунку". Приходить відповідь 160 гривень з копійками. Там було трохи менше 120 до того. Хм, таки дійсно, жіночка опросталася...
Набираю коди переказу грошей *124*42*NNNіт.д#.... Тут знову телефон деренчить... Приймаю.
- Ну шо у вас там таке, я стою на вокзалі, щойно з поїзда, а ви все ніяк не переведете та не преведете...
- Та ну шо ви така нетерпляча, ну я ж спав, тепер, щоб не помилитися як ви, набираю вам переказ. Чекайте.
Набираю нарешті код, отримую запит на підтвердження. Набираю підтвердження, знову дзвенить... :DDD
- Та ну шо ви так довго?! Чоловіче добрий! Та поверніть хоч половину... Єслі ж ви мені не переведете, я ж не зможу потім...
- Та от же ж дурна баба! Та ви можете підождати як я вас просив? Чи ні?!...
Відбиваю, швиденько, доки вона не оговталася, вбиваю код підтверження, бачу підтвердження, що 42 гривні було переказано на той номер.
Набираю її.
- Отримали свої гроші?
- Ой так, отримала, дуже дякую, бо я так спішила, шо...
- На все добре. Бувайте здорові.
Відбиваю.
Тут я відчуваю, що нарешті прокинувся. Мені доходить комізм ситуації і я починаю реготати...
Знову ліг досипати, ледве зміг заснути до дев'ятої... Доки намагався, пригадав ще одну дівку... :)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

je_suis_la_vie: (Default)
je_suis_la_vie

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
2425262728 2930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 12:48 am
Powered by Dreamwidth Studios